Zaloguj się
Menu główne
Loading…

Szkolenia dla księży w Częstochowie

W dniach 12 i 19 października odbywały się szkolenia pt. "Katecheza z tablicą interaktywną" dla księży "Studium Wikariuszowskiego" i "Studium Proboszczowskiego" w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie zorganizowane przez Centrum Edukacji Katechetycznej przy współpracy z Referatem Katechetycznym Archidiecezji Częstochowskiej.
Relacje ze szkoleń można obejrzeć na stronie www.katechizmy.com.pl/szkolenia-i-konferencje.

Relacje ze szkoleń w diecezji sandomierskiej

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla katechetów diecezji sandomierskiej. Dziękujemy za aktywny udział i bardzo sympatyczny klimat podczas naszych spotkań. Zachęcamy do korzystania z naszych serwisów internetowych.
Relacje ze szkoleń można obejrzeć na stronie www.katechizmy.com.pl/szkolenia-i-konferencje.

Nowe plansze katechetyczne - już w sprzedaży!

"Plansze katechetyczne cz. 1."
1. Dekalog
2. Główne prawdy wiary
3. Uczynki miłosierdzia
4. Osiem błogosławieństw
5. Różaniec
6. Pięć przykazań kościelnych
7. Liturgia Mszy Świętej
8. Rok Liturgiczny
9. Mapa Palestyny z czasów Chrystusa

„Plansze katechetyczne. Cz. 2. Sakramenty."
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament kapłaństwa
6. Sakrament małżeństwa
7. Sakrament namaszczenia chorych
Redakcja: ks. Stanisław Łabendowicz

 Centrum Edukacji Katechetycznej

ul. S. Żeromskiego 4 
27 - 600 Sandomierz  
tel.  +48 15 644 04 20 
fax. +48 15 832 77 87
www.katechizmy.com.pl