Menu główne

Oferta promocyjna

Drodzy katecheci zapraszamy do naszej księgarni internetowej wds.pl. Od dziś tj. 20 listopada multimedialne pomoce dydaktyczne w promocyjnych cenach! 
Oferta obejmuje pomoce multimedialne na płytach DVD do wszystkich klas oraz wszystkie płyty audio z serii "Pieśni i piosenki religijne".

Zmiany w Rozporządzeniu MEN

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
W dniu 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenie MEN

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, podpisane 7 czerwca br., opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 czerwca br.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z późn. zm.) wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów:

Czytaj więcej...

Podręczniki do religii dla sześciolatków – klasa „0”

W związku z reformą oświaty dotyczącą edukacji dzieci sześcioletnich, które nie będą realizowały jeszcze etapu edukacji szkolnej, przygotowaliśmy pakiet do nauczania religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. Pakiet zawiera: podręcznik, poradnik metodyczny, przewodnik programowo-dydaktyczny oraz teczkę pomocy – 59 ilustracji.
Jest to nowa, poprawiona i zaktualizowana (dostosowana do obecnych podręczników dla przedszkolaków) wersja pakietu edukacyjnego z 2010 r. dla sześciolatków.
Podręcznik został dopuszczony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do nauczania religii rzymskokatolickiej dla całej Polski (ograniczenie czasowe do 31 VIII 2018 r.).
Wykaz podręczników

Podręczniki do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
Wydawnictwo informuje PT. Katechetów oraz rodziców, że w klasie VII szkoły podstawowej należy stosować podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13) pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza.
Wykaz podręczników

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wyjaśniamy, że nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów.

Czytaj więcej...

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące sakramentu bierzmowania

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (Dokument zatwierdzony przez Księży Biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie 13-14.03.2017 r.)

Czytaj więcej...

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Uchwała
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

 § 1

1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

Czytaj więcej...

Drodzy Katecheci!15 marca 2017 ruszyła oferta "Bezpłatny Pakiet Startowy 2017". W ramach specjalnej promocji można otrzymać darmowe podręczniki do nauczania religii pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).

Szczegóły na www.katechizmy.com.pl/pakiet-startowy