Rozdział I: "ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ"

 Katecheza 1
 Pragnienie miłości w życiu człowieka

 Odwieczna miłość Boża 
 3MC - Kim jest człowiek? 
 Chwalę Ciebie Panie 

 film (3:17)
 film-animacja (3:38)
 piosenka

 Katecheza 2
 
Bóg jest miłością

 3MC - Co to znaczy że Bóg jest miłością 
 List od Pana Boga do serca kobiety 
 List od Pana Boga do serca mężczyzny 
 List od Pana Boga do serca nastolatka 
 Wierzę w Ciebie Panie 

 film-animacja (3:02)
 film (7:02)
 film (6:47)
 film (11:17)
 piosenka

 Katecheza 3 
 Bóg powołuje człowieka do miłości

 3MC - Kim jest człowiek w świetle wiary? 
 Internetowe Rekolekcje o Miłości Bożej:  Cz. 8. Człowiek 
 Ogrody 

 film-animacja (3:13)
 film (7:47)
 piosenka

 Katecheza 4
 
Hymn św. Pawła (1 Kor 13,1-13) – najpiękniejszy opis miłości

 1Kor,13,1-13 
 Hymn o Miłości 
 Pismo Święte w wersji audio
 pieśń
 Katecheza 5
 „Umiłowałem Cię odwieczną miłością…” – biblijne opisy powołań
 Wersety Biblijne o Powołaniu 
 Barka 
 strona internetowa (prezentacja)
 piosenka
 Katecheza 6
 Miłość w różnorodności powołań

 3MC - Kim są mnisi, zakonnice i czym są zakony? 
 3MC - Kto to jest kapłan katolicki? 
 Może daleko jesteś od Niego 

 film-animacja (2:38)
 film-animacja (2:38)
 piosenka

 

Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)