Rozdział I: Dać odpowiedź (Odpowiedzialność)

 Katecheza 1
 
Odkrywamy Boże Prawo 
 
 3MC - Kim jest Bóg? 
 3MC - Dlaczego ateiści się mylą? 
 3MC - Co to jest 10 przykazań? 
 Dekalog 

 film-animacja (3:19)
 film-animacja (4:02)
 film-animacja (5:35)
 zadanie typu brakujące słowa

 Katecheza 2
 
Wolność i odpowiedzialność 

 Czym dla ciebie jest? - Wolność 
 „Więzienie dało mi wolność od starego życia”
 film (3:20)
 artykuł
 Katecheza 3 
 Odkrywamy świat wartości 

 www.biblijni.pl/Mt,6,19-24 
 Świadectwo Olgi - o odkrywaniu tego, że Bóg kocha bezwarunkowo 
 Świadectwo Patrycja - o owocach oddania swojego życia Bogu 
 Pismo Święte w wersji audio
 film (3:00)
 film (2:16)
 Katecheza 4
 
Czyny dobre i złe – źródła moralności 

 3MC - Czym jest zło?   film-animacja (3:06)
 Katecheza 5
 
Z Chrystusem wychowujemy nasze sumienia

 Sumienie - ks. Sławomir Sosnowski 
 Sumienie - czym jest i jaką pełni funkcję 
 10 sposobów, by odkrywać swoje sumienie.
 film (4:29)
 film (15:01)
 artykuł
 Katecheza 6
 Wybierać zgodnie z sumieniem 

 3MC - Czy ateizm prowadzi do lepszego świata  film-animacje (4:07)
 Katecheza 7
 
Pierwszy upadek człowieka. Obietnica odkupienia 
 
 3MC - Co to jest upadek człowieka i grzech pierworodny?   film-animacja (3:56)
 Katecheza 8
 „Gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlała się łaska” 

 3MC – Co to są grzechy? 
 3MC – Co to jest łaska?
 film-animacja (4:50) 
 film-animacja (2:47) 
 Katecheza 9
 
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu 

 Na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu? 
 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Łk 12; 1-12 s. Judyta Pudełko o. Piotr Kropisz 
 film (8:11)
 film (14:13)

 

 Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)