Zaloguj się
Menu główne

 

 

Numery programów i podręczników (podstawa programowa z 2010 r.)

 

 

  Numery podręczników przedszkole
  Numery podręczników klasy I-III sp
  Numery podręczników klasy IV-VI sp

  Numery podręczników gimnazjum
  Numery podręczników liceum i technikum
  Numery wszystkich programów i podręczników

 

 

Kryteria oceniania

 

 

  Kryteria oceniania 1 sp
  Kryteria oceniania 2 sp
  Kryteria oceniania 3 sp
  Kryteria oceniania 4 sp
  Kryteria oceniania 5 sp
  Kryteria oceniania 6 sp

  Kryteria oceniania klasa I gimnazjum
  Kryteria oceniania klasa II gimnazjum
  Kryteria oceniania klasa III gimnazjum
  Kryteria oceniania I liceum i  I technikum
  Kryteria oceniania II liceum i II technikum
  Kryteria oceniania III liceum i IV technikum
  Kryteria oceniania III technikum

  

 

Plany edukacji

 

 

  Plan edukacji przedszkole 3 i 4-latki
  Plan edukacji przedszkole 5-latki
  Plan edukacji przedszkole 6-latki
  Plan edukacji 1 sp
  Plan edukacji 2 sp
  Plan edukacji 3 sp
  Plan edukacji 4 sp
  Plan edukacji 5 sp
  Plan edukacji 6 sp

  Plan edukacji klasa I gimnazjum
  Plan edukacji klasa II gimnazjum
  Plan edukacji klasa III gimnazjum


  Plan edukacji I liceum i I technikum
  Plan edukacji II liceum i II technikum
  Plan edukacji III liceum i IV technikum
  Plan edukacji III technikum

 

 

"Stary" program (podstawa programowa z 2001 r.)

 

 

   Plan edukacji 1 sp 
   Kryteria oceniania 1 sp 

  Plan edukacji klasa "0"

 

 

Elektroniczne rozkłady materiałów do e-dzienników (Nowy program)

 

 

   Klasa 1 szkoły podstawowej 
 
  Klasa 2 szkoły podstawowej 
 
  Klasa 3 szkoły podstawowej 
   Klasa 4 szkoły podstawowej 
   Klasa 5 szkoły podstawowej 
 
  Klasa 6 szkoły podstawowej  
 
  Klasa 1 gimnazjum 
   Klasa 2 gimnazjum 
 
  Klasa 3 gimnazjum 
   Klasa 1 liceum i 1 technikum 
   Klasa 2 liceum i 2 technikum
   Klasa 3 liceum i 4 technikum 
   Klasa 3 technikum 

  Klasa 1 szkoły podstawowej 
  Klasa 2 szkoły podstawowej 
  Klasa 3 szkoły podstawowej 
  Klasa 4 szkoły podstawowej 
  Klasa 5 szkoły podstawowej  
  Klasa 6 szkoły podstawowej 
  Klasa 1 gimnazjum 
  Klasa 2 gimnazjum 
  Klasa 3 gimnazjum 
  Klasa 1 liceum i 1 technikum 
  Klasa 2 liceum i 2 technikum 
  Klasa 3 liceum i 4 technikum
  Klasa 3 technikum 

 

 
Katalog pakietów edukacyjnych i pomocy multimedialnych w wersji pdf oraz informacja o Zeszytach Formacji Katechetów