Podręczniki pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza
Wydawnictwo WDS Sandomierz

 
  • Są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r. (klasa 0, szkoła podstawowa i liceum/technikum) oraz z Programem nauczania religii z 2010 r (przedszkole).
  • Mają na uwadze charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym.
  • W przekazie treści uwzględniają wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, moralny i religijny ucznia.
  • Poprzez nowatorską strukturę jednostki katechetycznej, z akcentowaniem większej aktywności uczniów, są atrakcyjne i pomocne zarówno dla katechety jak i dla ucznia.
  • Dzięki bogatej szacie graficznej oraz dobrze wkomponowanym obrazom biblijnym i rycinom oraz fotografiom stają się ciekawsze i bliższe uczniom, a przez to inspirują do refleksji i kreatywnego myślenia.
  • Na płytach multimedialnych są opowiadania, teksty Pisma św., refleksje modlitewne i piosenki, oraz ćwiczenia, które aktywizują i urozmaicają przebieg lekcji.  
PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1 - 4 
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 5 - 8 
LICEUM I TECHNIKUM 

Numery programów i podręczników 
Pakiety Startowe 
Baza darmowych pomocy dydaktycznych przypisanych do poszczególnych jednostek lekcyjnych według podręczników 

 PROGRAM 2018 - KATALOG ONLINE 
 KATALOG POMOCE KATECHETYCZNE 
 WDS.PL - przejdź do sklepu i zobacz naszą ofertę w dziale KATECHEZA