Podstawa programowa katechezy:
(zaczerpnięte ze strony internetowej Konferencji Episkopatu Polski: https://katecheza.episkopat.pl/kwk/programy-i-podreczniki)

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

 • GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016)– dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym ; do 31 VIII 2024.

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

 • AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2024.
 • AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany
  przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
 • AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2024.
 • AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez
  Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
 • AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
  i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0;
  do 31 VIII 2024.
 • AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
  i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
 • AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
  i I ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2024.
 • AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004)– dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez
  Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

 Propozycje Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu:

 1. Dąbek J. (red.), Mały katechizm dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowujemy się na przyjęcie Pana Jezusa, Wydawnictwo Diecezjalne
  i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2019.
 2. Ja też jestem chrześcijaninem. Elementarz do religii katolickiej dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  , Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
  w Sandomierzu, Sandomierz.

 Propozycje pozostałych dokumentów oraz pomocy dydaktycznych:

 1. Kielar, ks. dr J. Tomczak, Program nauczania religii rzymskokatolickiej uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
  W ramionach Ojca
  , Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno 2016.

Numer programu: GN-9i-01/16.

 1. Kielar, W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Podręcznik metodyczny na I etap edukacyjny, Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno 2003.

Numer pomocy: AX-10i – 03/5-0.

 1. Kielar, W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie. Podręcznik metodyczny na II etap edukacyjny, Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno 2003.

Numer pomocy: AX-20i – 03/5-0.

 1. Kielar, W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie. Podręcznik metodyczny na III etap edukacyjny, Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno 2004.

Numer pomocy: AZ-30i – 03/5-0.

 1. Kielar, W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie. Podręcznik metodyczny na IV etap edukacyjny, Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno.
 2. Msza Święta. Materiały ze znakami komunikacji alternatywnej dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną
  , Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 3. Rok liturgiczny z kartami pracy. Część 1. Katechezy dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  , Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 4. Rok liturgiczny z kartami pracy. Część 1. Katechezy dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  , Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 5. Spotykam Jezusa. Materiały ze znakami komunikacji alternatywnej dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną
  , Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 6. Tomczak J., Idę w ramiona Ojca. Modlitewnik. Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2007.
 7. W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie (kl. 1-3). Karty pracy dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  , Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno.
 8. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie (kl. 4-6). Karty pracy dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  , Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno.
 9. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie. Płyta multimedialna na II etap edukacyjny (kl. 4-6), Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno.
 10. W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie (gimnazjum). Karty pracy dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  , Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno.

Oprac. dr Magdalena Kępa-Miazga

 Pobierz i wydrukuj

Zobacz również:

 Wybrane publikacje i dokumenty w zakresie katechezy specjalnej

 Strony internetowe pomocne w prowadzeniu katechezy w szkole specjalnej

 Konspekty katechez