Rozdział I: Jezus umiłowanym Synem Boga Ojca

 Katecheza 1
 Pierwsi rodzice - Adam i Ewa

 Adam i Ewa - slajdy 
 Adam i Ewa 
 Adam i Ewa 

 ilustracje online
 puzzle online
 gra anagram

 Katecheza 2
 Upadek człowieka i obietnica zbawienia

 Quiz - zad 2 z. ćw. 

 quiz online

 Katecheza 3
 Izajasz zapowiada spełnienie obietnicy Boga

 Imię proroka 

 gra anagram

 Katecheza 4
 Jan Chrzciciel mówi o Jezusie Chrystusie

 Łk 3,4 

 gra ułóż w kolejności

 Katecheza 5
 Maryja Matką Zbawiciela

 Oto ja służebnica Pańska  
 Zwiastowanie 
 Amen jak Maryja 

 zadanie typu uporządkuj tekst
 puzzle online
 piosenka audio (1:17)

 Katecheza 6
 Jezus obiecanym Zbawicielem

 Jezus
 Do Jezusa
 Jezus i dzieci 
 Katecheza online 

 krzyżówka z hasłem
 zadanie typu labirynt
 slajdy online
 prezentacja Genial.ly

 Zobacz wszystkie rozdziały (dla zalogowanych)