Rozdział I: "Jedyny Bóg - nasz Ojciec"

 Katecheza 1
 Kim jestem i dokąd zmierzam?

 Mt,19,16-22 - Bogaty młodzieniec 
 Kim jestem
 Kim jest człowiek 
 Chrystus i bogaty młodzieniec
 Dokąd zmierzasz Człowieku? 
 Katecheza online 

 fragment Pisma Św. (tekst i nagranie)
 zadanie typu odsłoń obrazek
 film - animacja (3:38)
 puzzle online
 film (3:48) - wiersz 
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 2
 Sens i wartość ludzkiego życia

 www.biblijni.pl/Syr,17,1-14 
 Czy wierzysz, że Pan Bóg 
 Katecheza online 

 fragment Pisma Św. (tekst i nagranie)
 piosenka (1:23) 
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 3
 
Przykazania Boże - drogowskazy na drodze wiary

 www.biblijni.pl/Pwt,6,1-25 
 3MC - Co to jest 10 przykazań? 
 Dekalog 
 Dekalog 
 Quiz - 10 przykazań 
 Katecheza online 

 fragment Pisma Św. (tekst i nagranie)
 film-animacja (5:35)
 zadanie typu brakujące słowa
 zadanie typu uzupełnij
 zadanie typu koło fortuny
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 4
 
Wiara w jednego Boga - I przykazanie Boze

 Co to znaczy wierzyć w Boga? 
 Kim jest Bóg? 3MC
 I przykazanie Dekalogu 
 Przykazanie I 
 Katecheza online 

 film-animacja (3:14)
 film-animacja (3:18)
 film-audycja (34:33)
 zadanie typu uporządkuj
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 5
 Cześć oddawana Bogu - II przykazanie Boże

 www.biblijni.pl/Wj,3,1-22 
 II przykazanie Boże: Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno 
 Przykazanie II 
 Katecheza online 

 fragment Pisma Św. (tekst i nagranie)
 film-audycja (9:13)
 zadanie typu uporządkuj 
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 6
 Chrześcijańskie świętowanie - III przykazanie

 III przykazanie Boże: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" 
 Przykazanie III 
 Święta nakazane i nienakazane. 
 Święta kościelne 
 Katecheza w sieci: Niedziela - czas na refleksję 

 film-audio (10:29)
 zadanie typu uporządkuj
 film (2:55)
 zadanie typu quiz
 film (6:47)

 Katecheza 7
 
Modlitwa w życiu chrześcijanina

 www.biblijni.pl/Mt,6,5-15 
 3MC - Co to jest modlitwa? 
 Modlitwy (formy) 
 Katecheza online 
 fragment Pisma Św. (tekst i nagranie)
 film-animacja (4:45)
 zadanie typu połacz w pary
 prezentacja Genial.ly

 

Zobacz pozostałe rozdziały (dla zalogowanych)